علوم انسانی

پاورپوینت خودکشی – ۶۰ سالاید

Banner

پاورپوینت خودکشی – ۶۰ سالاید


پاورپوسنت خودکشی پاورپوسنت خودکشی پاورپوسنت خودکشی •يكي از پديد ه هاي خطرناك كه جزء آسيبها، انحرافات و كجرو يهاي اجتماعي محسوب مي شود، خودكشي و بويژه خودكشي جوانان است. جوانان يكي از سرمايه هاي بي بديل هر جامعه اي بويژه خودكشي جوانان هستند و آسيب پذيري آنان از ناحية خودكشي خسارت هاي جبران ناپذير مادي و معنوي براي جامعه به دنبال دارد. پاورپوسنت خودکشی •نظریات •اميل دوركيم خودكشي را پديد ه اي اجتماعي قلمداد ميكند و اعتقاد دارد كه خوكشي حاصل و برآيند عوامل گوناگون تأثيرات خانوادگي، اجتماعي، ديني و همة واقعي تهاي اجتماعي است كه در نتيجة روال نظام اجتماعي  و گسيختگي روابط افراد با همديگر در جامعه و بر اثر احساس غربت و تنهايي شكل مي گيرد.خودكشي ناهنجارانه، در جوامعي روي م يدهد كه دچار تغييرات عميق در نظام اجتماعي گرديده و تقسيم كارزمينه اين دگرگوني ساختاري است. پاورپوسنت خودکشی خودكشي جبرگرايانه در شرايط وجود اجبار و تحليل و رفتارهاي  تحكم آميز بروز پيدا مي كند. متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوسنت خودکشی است؛ برای دانلود کل پاورپوسنت خودکشی …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *